Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій