Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема уроку: Операції з наборами векторних об’єктів

Зміст навчального матеріалу: Вирівнювання, розподілення та переміщення за шарами векторних об’єктів. Робота з групами об’єктів. Практична робота № 12. Створення векторних зображень

Мета уроку: Навчитися працювати з групами об’єктів, закріпити навички роботи з векторними зображеннями.

Завдання уроку: Навчитись виділяти групи графічних об’єктів, виконувати групування для керування зображеннями, що складаються з кількох графічних об’єктів; визначати доцільність групування об’єктів для різних задач; навчитись використовувати засоби вирівнювання об’єктів; ознайомитись з поняттям шарів; навчитись використовувати шари для керування взаємним розташуванням об’єктів на зображенні.

Остання зміна: неділя 14 квітень 2013 16:37