Вивчення нового матеріалу та самостійне застосування учнями знань в стандартних ситуаціях