Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема уроку: Операції з фрагментами зображень


Зміст навчального матеріалу: Операції з фрагментами зображень.
Практична робота № 11. Створення растрових зображень


Мета уроку: Навчитись працювати із фрагментами зображень й закріпити навички роботи з растровим графічним редактором


Завдання уроку: Навчитись виділяти фрагменти зображень, обирати режим прозорого та непрозорого тла; навчитись переміщувати, копіювати, обертати, зафарбовувати й видаляти виділені області зображення; масштабувати зображення; сформувати навички роботи з кількома файлами; закріпити й розвинути навички створення художніх зображень за допомогою растрового графічного редактора

Остання зміна: неділя 14 квітень 2013 15:00