Задача про трикутник

Застосуємо функцію InputBox для введення даних у змінні під час розв’язування наступної задачі про трикутник.

 

Задача 1. Задано координати трьох вер­шин трикутника у площині. Обчислити медіану та радіус опи­са­но­го кола.

Модель задачі. Позначимо координати вершин трикутника так: (x1y1), (x2y2), (x3y3), медіану – mb , а радіус опи­са­но­го кола – r.

Формули для обчислення mb та r візьмомо з підручника з  геометрії чи з довідника. Код розв’язування задачі має такий вигляд:

Розв’яжемо задачу для трикутника з координатами вершин (1; 1), (2; 2), (–1; 2), які введемо за допомогою команди READ і блоку даних. Розглянемо таку програму:

' Це ще один приклад лінійного алгоритму

Dim ...

x1 = InputBox(“введіть координату x1”)

y1 = InputBox(“введіть координату y1”)

x2 = InputBox(“введіть координату x2”)

y2 = InputBox(“введіть координату y2”)

x3 = InputBox(“введіть координату x3”)

y3 = InputBox(“введіть координату y3”)

a = Sqr((x2 – x1) ^ 2 + (y2 – y1) ^ 2) ’ Обчислимо довжини

b = Sqr((x3 – x1) ^ 2 + (y3 – y1) ^ 2) ’ сторін трикутника

c = Sqr((x3 – x2) ^ 2 + (y3 – y2) ^ 2)

x = (x1 + x3) / 2                                     ’ Обчислимо координати

y = (y1 + y3) / 2                                     ’ середини сторони b

mb = Sqr((x x2) ^ 2 + (y y2) ^ 2)  ’ Обчислимо медіану mb

p = (a + b + c) / 2                              ’ Обчислимо півпериметр

s = Sqr(p * (p a) * (p b) * (p c)) ’ Обчислимо площу

r = a * b * c / (4 * s)                                              ’ Обчислимо радіус

TextBox1.Text  = mb                                          ’ Виведемо значення mb

TextBox2.Text  = r                                               ’ і радіуса r

Зауваження. У цій програмі використано 15 змінних числового типу Single, які слід описати в команді Dim.

Остання зміна: неділя 21 квітень 2013 22:20