Розділи

 • Глинський Я.М., Ряжська В.А.

  Національний університет «Львівська політехніка»

  ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ» У КУРСІ БАЗОВОЇ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗІВ

  В усі часи педагоги намагалися відшукати нові шляхи в навчанні, удосконалити зміст і методику, застосовати різноманітні засоби, щоб зробити навчання зрозумілим, доступним, наочним та цікавім. Давніше такими засобами були плакати зі схемами і таблицями, макети пристроїв, механізмів і приладів тощо. З розвитком інформаційних комп’ютерних технологій ситуація швидко почала змінюватися і покращуватись. Спочатку з’явились комп’ютерні презентації, програми імітаційного моделювання, середовища для ілюстрації різних процесів та дій, тестові системи, згодом – інтерактивні засоби навчання, тренажери, відеозасоби тощо. Тепер використовують системи, які дають змогу поєднувати можливості відразу декількох способів подання даних. Власне система Moodle дає змогу поєднати всі сучасні комп’ютерні навчальні технології, спростити процес навчання, зробити його гнучким та ефективним, дистанційним та мобільним.

  Курс «Інформатика» для студентів вищих технічних навчальних закладів загальнотехнічних (некомп’ютерних) напрямів підготовки традиційно складається з двох розділів: «Офісні інформаційні технології» та «Алгоритмізація та програмування». У першому розділі зазвичай розглядають теми про текстовий редактор, електронні таблиці, бази даних та спеціалізовані пакети, що відповідають напрямку фахової підготовки. Вивчення другого розділу дається важче. Він значно складніший для розуміння і опанування студентами. Процес навчання залежить від мотивації навчання, обраного викладачем програмного середовища і методики навчання, підбору вправ і задач тощо. Власне для цього розділу ми розробили електронний курс.

  Вивчення розділу ми пропонуємо базувати на мові програмування VBA в середовищі довільної офісної програми. Чому так? По-перше, таке середовище наявне на домашніх комп’ютерах у 100% студентів і навчання не вимагає інсталяції додаткових, зазвичай платних, програмних засобів. По-друге, VBA має спрощений синтаксис (не треба стежити за оголошенням змінних, узгодженням і перетворенням типів тощо), що суттєво, оскільки програмістів ми не готуємо, але прагнемо навчити розробляти і реалізовувати алгоритми і візуальний інтерфейсу користувача для типових навчальних задач в рамках двох парадигм програмування: процедурно- і об’єктно-орієнтованої.

  Курс містить: теоретичні відомості, приклади типових проектів, які має створити і виконати студент та пояснення до них, завдання для самостійної роботи, корисні посилання. До кожної теми розроблені тести, які можна проходити як в режимі самопідготовки так і в режимі оцінювання, що є обов’язковим елементом навчання для кожного студента. Для курсу створено серію навчальних коротких (5-10 хв) відеофільмів, які студент може подивитись під час навчання в аудиторії чи вдома, перейшовши на відеосервіс Youtube, або завантаживши їх на свій комп’ютер чи смартфон для перегляду у зручний для себе час у мобільному режимі навчання. Відеофільми значно полегшили процес навчання. Вони дали змогу пояснити і продемонструвати студентові прагматичні аспекти курсу, звільнивши лекційний час викладача для розгляду фундаментальних чи організаційних питань. Наш досвід показав, що використання відеотехнологій у дистанційному і мобільному навчанні покращує результат навчання, а застосування Moodle разом з відеосервісом Youtube автоматизує і спрощує як процес навчання студента так і працю викладача.