Текстові поля на формі.

 Застосування текстових полів дає змогу складати коди, в які не треба буде вносити змін, якщо вхідні дані зміняться.

Для прикладу 1 відповідні команди будуть такі:

a = TextBox1.Text

b = TextBox2.Text

c = TextBox3.Text

d = TextBox4.Text

Значення змінним будуть надаватися  з текстових полів, які заповнить користувач на етапі виконання проекту. Зауважимо, що у четверте поле текст  "Україна" можна вводити без лапок.

Треба пам’ятати, що значенням властивості Text є текст. Навіть, якщо в текстовому полі ми бачимо значення 3, то це не число 3, а текст 3. Тому вмістиме текстових полів комп’ютер розглядає як тексти. Такі тексти в інформатиці ще називають рядками (рядками символів). Вони формуються спеціальним чином, що ми розглянемо згодом.

Остання зміна: неділя 21 квітень 2013 22:19