Функція InputBox для діалогового введення даних.

У візуальних середовищах є функція InputBox для вве­дення даних, яка має такий вигляд:

A = InputBox(<підказка>,<заголовок вікна>,<значення за замовчуванням>,<X-коорд. вікна>,<Y-коорд. вікна>)

У функції InputBox() усі параметри, крім першого, необо­в’язкові. Коротка форма команди введення така:

A = InputBox(<підказка>).

Дія команди. З’явиться діалогове вікно, в якому треба ввести потрібне значення або залишити без змін значення, яке там є за замовчуванням, і натиснути на кнопку ОК. Якщо координати вікна не задані, то вікно з’являється посередині екрана. Вікно може мати заданий заголовок або заголовок поточного проекту. Наприклад,

A = InputBox(“Введіть значення А”)

B = InputBox(“Введіть значення B”, “Трикутник”, 10)

D = InputBox(“Введіть назву країни”,, “Україна”).

Якщо  в середині списку пропускаємо необов’язковий параметр, то відповідну йому кому слід залишити у списку.

Зауважимо, що дане, введене за допомогою функції InputBox в багатьох задача варто відобразити і на формі в деякому текстовому полі. Для цього застосовують, наприклад, такий прийом:

a = InputBox(“Введіть значення А”)

TextBox1.Text = a

Остання зміна: неділя 21 квітень 2013 22:18