Розділи

  • Мокрієв М.В.

   Національний універсистет біоресурсів і природокористування України

   Рекомендації зі створення навчальних курсів в Moodle
   (з досвіду НУБіП)

   Починаючи використання системи Moodle у своїй діяльності викладачі зустрічаються з велетенськими, технічними можливостями цієї системи. При цьому всі опановують перші кроки приблизно однаково: це тестування (і в більшості випадків багатоваріантний тип питань) та подання текстової інформації (при використанні засобу "Сторінка"). Для більшості, хто з цим справився, наступним кроком є використання засобу "Завдання" і т. д.

   Оскільки в університеті НУБіП України запровадження системи Moodle почалося понад 6 років тому, за цей час проведено повне навчання викладацького складу, то на базі власних поступів та помилок я підготував певні рекомендації до створення гарного навчального курсу.

   В оформленні курсу використовуйте максимум три типи шрифтів та три основних кольори (це стандартний дизайнерський підхід). Перенасичення різними кольорами забирає увагу.

   Використовуйте стильову та ресурсну узгодженість між секціями курсу. Це дозволить студентам в свою чергу узгоджувати свої дії на курсі. Це означає, що групування однакових елементів в різних частинах курсу повинно бути однаковим. Наприклад, теоретичний матеріал, лабораторні роботи, самостійна робота, контрольні роботи — все це повинно бути пізнаванним для студентів в будь-якій секції вашого курсу.

   Використовуйте відповідні назви та описи секцій, як короткі анотації до теми вивчення. Якщо кожна секція головної сторінки курсу використовується вами як модуль з набору тем (або навіть кожна секція, це окрема тема), в якості заголовка секції використайте назву (тему) модуля. Не зайвим буде на початку секції написати коротку анотацію до модуля, що завжди буде нагадувати студенту, на яких питання необхідно зосередитися.

   Приклади анотацій до тем

   Рисунок. Приклад використання анотацій до тем

   Але не викладайте на основній сторінці курсу повнотекстові лекції (дехто для цього використовує ресурс "Напис"). Якщо ваш курс - це тільки один матеріал (як ми маємо у випадку цієї конференції), то це може бути виправдано. Натомість кращим варіантом буде створення головної сторінки курсу як переліку гіперпосилань до повних навчальних матеріалів.

   Не перенасичуйте головну сторінку курсу мультимедійними ресурсами. Але невеликі картинки зможуть оживити аскетичний стиль курсу. Також, недоречним буде розміщувати на основній сторінці курсу відео-ресурсів. Натомість, вбудуйте їх в ресурс "Сторінка". Подібні ресурси студенти повинні бачити тоді, коли в них є потреба, а не кожного разу заходячи на курс.

   Не виносьте на головну сторінку курсу всі ресурси підряд, не заставляйте користувачів прокручувати її знову і знову. Зокрема дуже збільшена головна сторінка курсу виходить при використанні на ній великих картинок, відео-ресурсів, розширених описів кожної теми. Але що ж робити, якщо ресурсів, які потрібно донести до студента справді багато. Наприклад, варіант коли для однієї лабораторної роботи надається завдання для виконання, методичні вказівки до виконання в різних програмах або версіях (так, вивчення роботи в редакторі MS Word може бути в реалізації інтерфейсу до версії XP та після неї), питання для самоперевірки, тощо. В цьому випадку використайте замість кількох ресурсів "Сторінка", один ресурс "Книга", на різних сторінках якої розмістіть все, що відноситься до лабораторної роботи.

   Давайте ресурсам курсу змістовні, але не занадто довгі назви. Пам'ятайте, що ними потрібно буде оперувати в меню, журналі оцінок і т.д. І хоча у версії Moodle 2.4 довгі назви в меню та журналі оцінок автоматично скорочуються, потрібно привчатися до правильних підходів.

   Дайте можливість студентам отримати навчальні ресурси для вивчення поза мережею. Наприклад, долучаючи pdf-версію. В цьому питання гарним вибором є ресурс "Книга", який має режим для друку.

   Використовуйте різні засоби Moodle для різних робіт. Підбирайте адекватні засоби. Наприклад, "Книгу" – для простого викладу багатосторінкового тексту, а "Урок" – для інтерактивного вивчення матеріалу (з використанням питань). Немає сенсу також підміна діяльності "Тест" діяльністю "Урок" вміщуючи в нього лише питання. Також, намагайтеся не використовувати на весь курс тільки один тип ресурсу. Пам’ятайте, що студенту потрібна самоперевірка, завдання які потрібно вчасно зробити та здати на перевірку, групова робота та обговорення завдань. Для всього цього є різні ресурси.

   Неправильний приклад використання одного типу ресурсу

   Рисунок. Неправильний приклад використання одного типу ресурсу

   Починаючи з версії Moodle 2.0 ми можемо надавати можливість студентам слідкувати за своїм проходженням курсу. Тож використайте цю можливість . Налаштуйте слідкування в автоматичному режимі або віддайте це право самим студентам. Нагадаю, що викладач також може переглядати повний звіт про стан проходження елементів курсу всіма студентами.

   Приклад фіксації проходження курсу

   Рисунок. Приклад фіксації проходження курсу

   Нова версія Moodle також надає можливість використати гнучку систему обмежень у доступі до елементів курсу на основі проходження інших елементів. Це може бути — отримана оцінка або відмітка про успішне виконання. Залежність елементів можна комбінувати. Але не перестарайтеся на цьому шляху. Пам'ятайте, що непродумане налаштування може заблокувати всяке подальше просування студента по курсу. Одним із простих і в той же час дієвих способів використання такої можливості є налаштування допуску до іспиту (заліку) в залежності від здачі всіх робіт або отримання необхідної кількості балів.

   Приклад неправильного використання

   Рисунок. Приклад неправильного використання системи обмеження доступу

   Використайте верхню секцію курсу для загального інформування студентів про ваш курс. Додайте туди анотацію курсу, перелік тем для вивчення, календарний план вивчення, рекомендовану літературу, критерії оцінювання в курсі, словник термінів, тощо.

   Приклад загального блоку

   Рисунок. Приклад використання Верхньої Секції

   Зауважу, що це лише рекомендації, які можуть розвиватися разом із розвитком Moodle. Вам також при створенні курсу потрібно враховувати аудиторію, для якої створюєте курс. Зокрема, курс створений для підтримки денної форми навчання буде значно відрізнятися від курсу, розрахованого для проходження за дистанційною формою навчання.

   Список використаних джерел

   1. Навчально інформаційний портал ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення НУБіП України [Електронний ресурс] - htp://it.nubip.edu.ua
   2. The Cool Course Competition Site [Електронний ресурс] - htp://coolcourses.moodle.org