Розділи

  • Германюк Н.М., Щербина О.А.

   Київський національний університет будівництва і архітектури

   СТВОРЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ МЕНТАЛЬНИХ МАП
   ЗА ДОПОМОГОЮ WEB-СЕРВІСУ PREZI

   У сучасному суспільстві, яке все більше цінує інтелектуальний та творчий потенціал особистості, життєво компетентна людина здатна орієнтуватися в різних ситуаціях і швидко реагувати на запити часу.

   Майндмеппінг, ментальні мапи (які називають також ментальними чи асоціативними картами, картами розуму, пам’яті, думок, інтелект-картами, діаграмами зв’язків тощо) – це зручна і ефективна техніка, що використовуються для створення, візуалізації, структуризації та класифікації ідей, а також як засіб для навчання, розв’язку задач, прийняття рішень тощо. Це не дуже традиційний, але дуже природний спосіб організації мислення, про який вперше було зазначено у знаменитій книзі «The Mind Map Book» Тоні і Баррі Бьюзена (Tony Buzan, Barry Buzan), що вийшла у 1993 році [1]. “Бьюзеновський” метод направлений на розвиток правої сторони головного мозку людини, яка, як правило, є менш розвиненою, що має кілька беззаперечних переваг перед звичайними (лінійними) способами запису. В ментальній мапі головна тема, на якій акцентується увага, розміщується в центрі, у фокусі уваги, і розкривається через ключові слова, що розміщуються на різнокольорових гілках, які розходяться від центру. Подібний спосіб запису дозволяє необмежено удосконалювати та доповнювати інтелект-мапу, покращувати її якість, ефективність, оригінальність, привабливість за допомогою кольору, малюнків, символів, абревіатур. А це сприяє розвитку творчих здібностей при створенні і подальшому використанні мап, генеруванні ідей, а також покращує запам'ятовування інформації, що міститься в мапі.

   Для системи Moodle розроблений спеціальний модуль [2], що дозволяє будувати ментальні мапи, однак зображувальні можливості цього модуля є досить скромними. Останнім часом в розвитку системи Moodle все частіше використовується аутсорсинг, коли виконання певних функцій системи передається зовнішнім Інтернет-сервісам, які виконують їх краще, ніж це робить сама Moodle.

   На даний час ринок програмного забезпечення пропонує значну кількість комп’ютерних програм, які значно спрощують процес створення ментальних мап. Зокрема, це програми Decision Explorer [3], MindGenius [4], FreeMind [5], MindMapper [6], MindJet MindManager [7], Visual Concept [8], SpicyNodes [9] та інші. Загальним недоліком цих програмних засобів, на нашу думку, є плоска структура ментальної мапи. Таку мапу важко «окинути оком» і запам’ятати, бо для цього вона надто велика і розгалужена, що обумовлено способом її відображення, який залишився незмінним ще від часів, коли ментальні мапи малювалися на папері.

   Тому в цій доповіді ми хотіли б розглянути інший сервіс, який не призначений спеціально для побудови ментальних мап – Prezi [10]. Взагалі, Prezi – це засіб створення презентацій, у якому дуже добре реалізований механізм зумінгу, тобто зміни масштабу зображення в процесі перегляду. Це дає змогу створювати презентації нового виду з нелінійною, ієрархічною структурою. Всю презентацію можна згорнути в одну картинку, і навпаки, кожен елемент презентації може бути збільшений (акцентовано) для більш детального вивчення та залучення уваги.

   У такій презентації, яка може являти собою і ментальну мапу, ми можемо, наприклад, піднятися на висоту пташиного лету і звідти оглянути вулиці, розташування будинків, а можемо спуститися вниз і пройти вулицями, зайти в певні будинки, квартири, кімнати. Звісно, вулиці, будинки, квартири і кімнати – це метафора, котрій відповідає структура навчального матеріалу, що міститься у ментальній мапі. Вулиці – це розділи, будинки – підрозділи, квартири – теми, а кімнати – окремі питання.

   Така ієрархічна будова ментальної мапи, де на кожному рівні ми бачимо обмежену кількість об’єктів, що легко запам’ятовуються, особливо людьми, які мають добру зорову пам’ять, дозволяє набагато легше орієнтуватися у структурі матеріалу, тим більше, якщо постаралися зробити вулиці, будинки і кімнати не сірими й одноманітними, а такими, у яких зручно орієнтуватися, які зразу впадають у око і створюють у студента певні асоціації з розміщеним прямо на мапі навчальним матеріалом (в тому числі й мультимедійним), що допомагає краще запам’ятати, а отже і засвоїти матеріал, поєднуючи методику використання ментальних мап з методикою запам’ятовування, відомою в мнемотехніці під назвою римської кімнати.

   Незважаючи на всі переваги ментальних мап, ми не можемо користуватися тільки ними. На додачу до них завжди потрібне ще й звичайне (лінійне) викладення матеріалу. Наприклад, якщо цю доповідь подати у формі ментальної мапи, то її зможуть зрозуміти і з користю використати тільки ті, хто хоч раз прочитав чи прослухав повний текст даної доповіді. В такому випадку постає питання, а де і як краще подати цей повний текст?

   Сервіс Prezi дозволяє поєднати в одній презентації і повний текст, і ментальну мапу. Щоб перейти від мапи до звичайного тексту, достатньо просто змінити масштаб зображення, що в Prezi здійснюється дуже легко. До того ж у Prezi можна вставляти не просто текст, а цілі файли PDF, причому завдяки зменшеному масштабу ці тексти зовсім не помітні на мапі. Вони не перевантажують презентацію і не суперечать пораді Тоні Бьюзена: «Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу мислення. Роздільне написання слів може привести до нових ідей» [1].

   Ці та інші можливості та функції Prezi дозволяють створювати цікаві для перегляду, інтерактивні ментальні мапи, зміст яких добре запам’ятовується. Приклад такої мапи приводиться нами нижче. Переглядати її радимо у повноекранному режимі.

   Отже, на нашу думку, основними перевагами запропонованого тут способу побудови  ментальних мап є:

   • їх ієрархічна будова: на кожному рівні ієрархії ми бачимо обмежену кількість об’єктів, склад і розташування яких легко запам’ятовується. Перехід до іншого ієрархічного рівня здійснюється шляхом зміни масштабу зображення;
   • поєднання техніки ментальних мап з мнемотехнікою;
   • розташування повнотекстових документів безпосередньо на мапі.

   Список використаних джерел

   1. Tony Buzan, Barry Buzan, "The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential": Plume, 1996, 320 p.
   2. Mindmap module. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://docs.moodle.org/24/en/Mindmap_module
   3. Banxia Software. Interactive Teaching and Decision Support Tools. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.banxia.com/
   4. MindGenius. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mindgenius.com/
   5. FreeMind. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://freemind.sourceforge.net/
   6. MindMapper. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.mindmapper.com
   7. Mindjet. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mindjet.com/products/
   8. Visual Concept. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.visual-concept.co.uk/
   9. SpicyNodes. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.spicynodes.org/
   10. Prezi. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://prezi.com/