Розділи

  • Проневич В.С., Щербина О.А.

   Київський національний університет будівництва і архітектури

   СТВОРЕННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЛІЦЕЇ

   Створення сайту Інтернет-підтримки навчального процесу в ліцеї має на меті:

   • надати викладачам можливість розміщувати в мережі та доводити до учнів матеріали навчального призначення, оголошення тощо;
   • навчити вчителів та учнів використовувати для цього основні можливості сайту Moodle;
   • створити і спільно використовувати комунікативні сервіси (форуми, блоги, дошки оголошень, приватні повідомлення);
   • проводити анкетування, опитування, тестування учнів;
   • створити спеціальний доступ на сайт для батьків для їх інформування про успішність, відвідування учнів тощо;
   • реалізувати високий потенціал нових інформаційних технологій як інструменту державно-громадського управління ліцеєм.

   Розробка ведеться в рамках дипломного проекту за спеціальністю «Професійна освіта. Комп'ютерні технології». У цій доповіді автори хотіли б поділитися своїм досвідом створення такого сайту, зокрема у вирішенні таких питань, як:

   • вибір версії Moodle;
   • вибір тем оформлення і розміщення логотипу ліцею;
   • вибір структури сайту;
   • створення категорій курсів;
   • вибір і створення типового шаблону курсу;
   • копіювання цього шаблону в категорії сайту;
   • створення облікових записів користувачів, об’єднаних у когорти (глобальні групи);
   • створення груп у курсах і додавання до них учнів і вчителів;
   • навчання викладачів роботи з Moodle.

   Вибір версії Moodle

   При виборі версії Moodleдля сайту ліцею ми виходили з того, що його останні версії, звісно, більш сучасні, зручні у використанні й потенційно надають користувачам більше можливостей. Разом із тим, необхідно зазначити, що на сьогодні в Moodle 2, на відміну від  Moodle 1.9, ще не реалізований такий важливий для сайту ліцею функціонал, як збір в одному журналі підсумкових оцінок учнів з усіх предметів, які вони вивчають. Це істотний недолік, однак ми все ж таки обрали для сайту ліцею останню на сьогодні версію Moodle - 2.4, сподіваючись на те, що модуль субкурс, необхідний для імпорту підсумкових оцінок одного курсу до журналу оцінок іншого, ближчим часом буде створено і для Moodle 2.

   Вибір тем оформлення

   Для сайту ліцею необхідна тема з логотипом. До стандартних тем, що вже містять логотип, належать: Afterburner, Brick, Formalwhite, Magazine, SkyHigh, Splash. У якості default- основної теми для комп'ютера - ми обрали Splash, для планшета (tablet) - Afterburner. Для смартфону (mobile) і комп'ютера з застарілим браузером (legacy) великого вибору тем немає. Ми встановили теми MyMobileі Standard (legacy).

   Вибір структури сайту

   Курси сайту можна згуртувати в категорії за кафедрами (групами дисциплін) або за класами (роками навчання). Перший варіант зручніший для вчителів,  другий – для учнів і їх батьків. Оскільки друга категорія користувачів сайту значно чисельніша, на сайті були створені категорії:«1-й клас», «2-й клас»,…, «11-й клас». У кожній категорії курсів розміщені курси дисциплін, які вивчаються в цьому класі. Також у кожній категорії створюється по одному курсу, що відіграє роль центру спілкування учнів цих класів. Тут розміщуються оголошення, форуми тощо. Журнал оцінок цього курсу акумулюватиме підсумкові оцінки дисциплін коли модуль Субкурс для Moodle 2 буде створений.

   Аналогічні курси в окремій категорії створюються і для вчителів. Вони використовуються ними для оголошень, спілкування, поширення документів тощо. Ці курси можуть мати посилання на курси навчальних дисциплін.

   Вибір і створення типового шаблону курсу

   Для зручності роботи з сайтом, усі розміщені на ньому курси навчальних дисциплін краще робити за єдиним шаблоном. Він може міститизагальну обов’язкову інформацію про дисципліну (її склад, викладачі, календарний план, кількість годин, форми контролю та звітності тощо), а також довільну частину курсу - інформаційні і навчальні матеріали на вибір викладача.

   Шаблон курсу узгоджується з керівництвом ліцею, потім на сайті створюється порожній шаблон, робиться його резервна копія (бекап), яка потім тиражується у всі категорії курсів сайту. Отже, викладач створює свій курс не з чистого аркуша, а вже має готову заготовку курсу, яку він наповнює даними про свій курс і своїми матеріалами.

   Створення облікових записів користувачів і коготрт

   Хоча сайт Moodle допускає створення облікових записів самими користувачами, однак сподіватися на те, що в такому випадку все це пройде чітко й організовано не доводиться. Краще адміністратору сайту створити облікові записи користувачів власними силами, а потім видати їм вже готові логіни і паролі доступу до сайту. Масове створення облікових записів користувачів доцільно об’єднати зі створенням когорт. У такому випадку списки учнів створюються в програмі Excel і зберігаються в форматі CSV, а потім імпортуються в Moodle. Зразок цього файлу додається до даної доповіді (див. Додаток). Окремі когорти створюються для кожного класу: «1-А», «2-Б», «7-В» тощо. Викладачів теж можна записати в окрему когорту. Для роботи з батьками використовуються блок Підопічні.

   Запис у курси учнів і учителів

   У кожному курсі треба створити групи з назвами класів. Наприклад, у кожному курсі категорії «7-й клас» треба створити групи «7-А», «7-Б» ,… і в меню Користувачі – Способи запису на курс активізувати Синхронізацію когорт, а потім записати на курс і в кожну групу її однойменну когорту. Викладачів на курс записують окремо. Якщо дисципліну ведуть декілька викладачів, то кожного з них треба записати в ту групу, в якій він викладає, включити в курсі Окремі групи, а в настройках ролі Викладач зняти дозвіл accessallgroups. Тоді кожний учитель зможе ставити оцінки лише своїм учням. Учителі на курсі можуть мати однакові права, або ж серед них можна виділити відповідального за зміст курсу, що має роль Викладач, тоді як іншим можна дати ролі Викладач без права редагування. На базі цієї ролі для класних керівників і представників адміністрації ліцею можна створити спеціальну роль, яка надає їм доступ до відповідних курсів у режимі «тільки читання».

   Навчання учителів роботі на сайті Moodle

   Учити викладачів роботі у середовищі Moodle можна дистанційно і очно, однак у будь-якому випадку на сайті ліцею для цього доцільно створити навчальний курс. У нас на цьому курсі передбачені такі теми.

   1. Робота з Інтернет-сервісом Диск Google.
   2. Створення ресурсів на сайті Moodle.
   3. Створення завдань і тестів.
   4. Журнал оцінок.
   5. Форуми і система повідомлень Moodle.
   6. Огляд блоків та інших діяльностей Moodle.

   Детальніше про створення і використання когорт можна прочитати у додатку до цієї доповіді.

   Список використаних джерел

   1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков: ХНАГХ, 2009. – 292 с.
   2. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 2012, – 220 с.