Розділи

  • Корнієць О.М.

   Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

   ВИКОРИСТАННЯ MOODLE ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

   У зв’язку з низьким рівнем профорієнтаційної діяльності у школі через малу кількість спеціалістів та відсутність ресурсів для її виконання багато випускників вищих та середніх спеціальних навчальних закладів не бажають працювати за набутим фахом.

   Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричинив появу соціальних сервісів WEB 2.0, завдяки яким будь-хто може отримати доступ до матеріалів, формувати власний мережевий контент або  взяти участь у його спільній розробці. На нашу думку, такі сервіси можна ефективно використовувати з метою профорієнтаційної роботи поряд із традиційними методами профорієнтації. За допомогою сукупності соціальних сервісів можна сформувати персональні навчальні середовища (ПНС), в основі яких буде науково обґрунтована методична система донесення певної інформації до заданих категорій людей.

   Під персональним навчальним середовищем розуміють інструменти, спільноти та служби, на яких базуються освітні платформи, призначені для індивідуального використання учнями, яким надається самостійне керування своїм навчанням та самостійна постановка навчальних цілей.

   Враховуючи функції, які повинні виконуватись у ПНС, до його складу було обрано такі сервіси: сайт Proforientator.info, Gmail, Google Drive, Diigo, YouTube?Cacoo, Webinar, Blogger, Twitter, FaceBook, Вконтакті тощо [2]. Під час використання соціальних сервісів для навчання та консультування учнів ЗНЗ виникає питання підготовки соціальних педагогів до роботи з цими сервісами.

   З метою забезпечення оволодіння соціальними педагогами сервісами Web 2.0 автором  на платформі Moodle (http://dist.org.ua) було розроблено безкоштовний дистанційний курс «Соціальні сервіси Web 2.0 та персональне навчальне середовище», який розкриває можливості використання сервісів Web 2.0. у профорієнтаційній діяльності [1]. Адже, саме дистанційна форма навчання сьогодні надає можливості для створення систем безперервної самоосвіти педагогів ЗНЗ незалежно від часу, географічного розташування та проходження курсів підвищення кваліфікації. До курсу відкритий гостьовий доступ. У курсі спочатку йде описова частина, в яків зазначаються переваги використання соціальних сервісів Web 2.0 у навчанні та консультуванні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Після описової частини розміщені теми для опрацювання, в яких описуються принципи роботи зазначених вище соціальних сервісів (рис. 1).

   Система управління інформацією - Diifo

   Рис.1. Фрагмент курсу «Соціальні сервіси Web 2.0 та персональне навчальне середовище»

   По завершенню курсу слухач оволодіє практичними навичками використання популярних соціальних сервісів для створення персонального навчального середовища, яке допоможе зробити профорієнтаційний процес інноваційним, цікавим та різноманітним.

   Станом на квітень 2013 року 15 соціальних педагогів успішно пройшли даний курс. Усі слухачі відмічають, що даний курс сприяє підвищенню  інформаційно-комунікаційних компетентностей та більш ефективному застосуванню сервісів Web 2.0 у профорієнтаційній діяльності.

   Таким чином, завдяки дистанційному курсу «Соціальні сервіси Web 2.0 та персональне навчальне середовище», який розміщений на платформі Moodle, соціальний педагог може підвищити свою кваліфікацію у використанні соціальних сервісів Web 2.0 та використовувати персональне навчальне середовище у профорієнтаційній діяльності з учнями старших класів ЗНЗ.

   Список використаних джерел

   1. Соціальні сервіси Web 2.0 та персональне навчальне середовище [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://dist.org.ua/course/view.php?id=88.
   2. Web 2.0 та персональне навчальне середовище. Proforientator.info — Обирай свою професію правильно [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://proforientator.info/?page_id=2.