Розділи

  • Кузьміна Н.М., Струтинська О.В.

   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

   ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

        До позааудиторних видів робіт у педагогічному університеті належать проведення різних видів практик, написання курсових проектів та кваліфікаційних робіт, розробка індивідуальних проектів тощо. Для забезпечення підтримки навчального процесу в позааудиторній час нами використовується система управління навчальними ресурсами Moodle (http://www.moodle-student.ii.npu.edu.ua).

   Головна сторінка студентського курсу

        Наведемо приклад використання даної системи у процесі проведення практик та написання курсових проектів.

        Метою проведення практики є формування у майбутніх вчителів інформатики умінь навчальної, позааудиторної і виховної роботи в колективі учнів середніх навчальних закладів або студентів у вищих навчальних закладах. В Інституті інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова передбачено такі види навчальних та виробничих практик: навчальна практика з виготовлення мультимедійних засобів навчання, пропедевтична та виробнича практика у середніх навчальних закладах і магістерська практика у ВНЗ. Зокрема, при проведенні практики з виготовлення мультимедійних засобів навчання (або при написанні курсових робіт з методики навчання інформатики) студенти працюють з системою управління навчальними ресурсами Moodle, де визначені основні дати виконання етапів завдань практики (курсової роботи), вимоги до завдань практики (написання курсових робі)т, тематика індивідуальних завдань практики (курсових робіт), моніторинг їх виконання. Студенти, в свою чергу, в цій же системі залишають певні розділи виконаних завдань згідно графіку (див. рис.):

   Основні дати і завдання практики

       До завдань практики зокрема нами передбачено створення таких засобів навчання як навчальна презентація, навчальне відео, тестові завдання, добір дидактичних матеріалів українською та англійською мовами до конкретної теми та ін. Таким чином, використання дистанційних технологій для даного виду робіт дозволяє ефективно організувати індивідуальну позааудиторну роботу майбутніх учителів інформатики, підвищити їх пізнавальну активність, сприяє інтенсифікації процесу навчання в цілому.

        Приклади фрагментів тесту і презентації наведені на рис.  нижче:

   Приклад тесту

   Приклад фрагменту тесту, розробленого студентами

   Приклад фрагменту презентації

   Приклад фрагменту презентації, розробленої студентами

  •      Для перегляду навчального відео, розробленого студентами, пропонуємо скористатись посиланням: