Розділи

  • Ломачевська М.Ю.

   Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

   Використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання при вивченні математики у вальдорфській школі

   Сьогодні, як свідчать реалії життя, актуальним є вивчення, узагальнення та втілення зарубіжного досвіду соціального становлення молоді для впровадження сучасних педагогічних  ідей в українську  освітньо-виховну  систему. При  цьому  маємо  на  увазі  не  копіювання  зарубіжних  зразків,  а виважений,  обґрунтований  науковий  підхід  до  вивчення  зарубіжної  педагогічної  спадщини, що  є запорукою її успішного застосування на вітчизняних теренах.

   Вальдорфська педагогіка, засновником якої був німецький філософ, педагог, літературознавець і культуролог  Рудольф Штайнер,  є  саме  тим  напрямом  західної  педагогіки,  який  може  забезпечити ефективне  соціальне  становлення особистості  в нових українських реаліях.

   Для математики, як і для інших предметів у вальдорфській школі, характерна опора на широку дослідну основу. Особливу увагу вчитель відводить формуванню просторової уяви учнів, підбирає різноманітні цікаві вправи, задачі, приклади. Використання у підготовці до уроків електронні навчальні курси, які розроблені на платформі Moodle, дає змогу забезпечити вчителів математики вальдорфської школи,  новітніми ресурсами,   організовувати самостійну роботу учнів та управляти нею. Нами розроблено електронні наочності і розміщено їх в електронному навчальному курсі «Математика для учнів вальдорфської школи» (URL-адреса:   http://kdpu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=80, пробний логін student, пароль Student_1). Курс розділений на епохи математики відповідно до класів, містить розробки уроків з математики для 5-го класу, 6-го класу, 7-го класу (розроблені для інтерактивної сенсорної дошки з програмним забезпеченням InterWrite); навчальні презентації; електронні наочності, розроблені за допомогою програмно-педагогічного засобу GRAN-2D; кросворди і ребуси для 5-6 класу; навчально-творчі проекти для 5-6 класу; задачі на побудову циркулем та лі-нійкою(7-й клас); малюємо графіками функцій (в епосі математики 7-9 класу).

   Використання ІКТ на уроках математики у вальдорфській школі дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, створювати однакове для всіх, але різноманітне розвивальне середовище. Оскільки дослідницька навчальна діяльність учня стимулює розвиток таких творчих якостей особистості, як вміння генерувати ідеї, висувати гіпотези, переносити знання та вміння в нові умови, пропонувати оригінальні підходи та стратегії розв’язування творчих задач. Також в процесі дослідницької діяльності формується пізнавальний інтерес, який є однією з необхідних умов кращого засвоєння змісту навчального предмету.

   Доцільно розробляти систематичний електронний навчальний курс, використовувати технології дистанційного навчання у вальдорфській школі, оскільки це значно полегшує роботу вчителя і підвищує мотивацію навчання в учнів.