Розділи

  • Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. 

   Харківський національний університет радіоелектроніки

   ПІДТРИМКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

   Особливістю вивчання фундаментальних математичних дисциплін на денному відділенні є те, що для успішного навчання треба мати безпосередній контакт студент-викладач. Контрольні роботи та індивідуальні розрахункові завдання досить громіздкі і обов’язково перевіряються викладачем з подальшим аналізом помилок. Така реальність. Тестування поточні та підсумкові ми проводимо в системі OPENTEST2 з обов’язковою присутністю викладача. Лабораторних робіт не передбачено. Отже, платформа Moodle використовується перш за все як інформаційна з усіма її можливостями.

   Особливістю нашого безпосереднього переходу до роботи з системою Moodle було створення на першому етапі інформаційного сайту з фундаментальних математичних дисциплін, який потім було інтегровано в Moodle. Адреса сайту www.litvinog.com. На ньому було розташовано багато навчального матеріалу з чотирьох математичних дисциплін, з курсового та дипломного проектування, застосування систем комп’ютерної математики, а також відомості про поточну та підсумкову успішність студентів. Сайт було відкрито у листопаді 2012 року, він набув популярності серед студентів, був затребуваний, про що свідчить статистика. Зауважуємо, що мова йде про 2012-2013 навчальний рік, про студентів першого курсу першого семестру. До сайту легко виходити, набравши вказану адресу, структура абсолютно зрозуміла, інформації багато. Отже, сайт зіграв свою роль як інформаційний.

   Система Moodle багатофункціональна, потребує її вивчання та осмислення як для студентів, так і для викладачів. На другому семестрі ми перейшли до цієї системи, використавши її як інформаційну і як систему підтримки навчання та самостійної роботи студентів з елементами контролю та навчання.

   Далі наводимо безпосереднє використання системи Moodle.

   Нами введено чотири дистанційні курси з фундаментальних математичних дисциплін. Для кожного з них наводиться повноцінний лекційний матеріал з кожного розділу, методичні матеріали та  матеріли, пов’язані із застосуванням систем комп’ютерної математики, питання до іспиту. Досить повно висвітлено матеріали з курсової роботи з курсу «Алгебра та геометрія», яка проводиться на першому семестрі і потребує багато зусиль як в організаційному, так і в навчально-методичному забезпеченні. Система Moodle є досить гнучкою, дозволяє підключати до курсу інші матеріали, дозволяє спілкування викладачів зі студентами та багато іншого.

   Нарівні з цим, ми знайшли можливість використання Moodle як платформи для дистанційного навчання, яка полягає в наступному. Нами реалізовано впровадження у навчальний процес концепції безперервної комп’ютерної підготовки студентів при вивчанні фундаментальних математичних дисциплін на основі використання систем комп’ютерної математики (СКМ), починаючи з першого семестру першого курсу. Застосування СКМ — інноваційна педагогічна технологія, яка забезпечує розвиток творчої активності студентів і сприяє впровадженню методичних інновацій в навчальний процес.

   Ми використовуємо систему комп’ютерної математики Mathcad, яка має певні переваги для самостійного засвоєння та практичного застосування студентами першого курсу. Студенти виконують практичні завдання, індивідуальні розрахункові завдання безпосередньо та в системі Mathcad. Це дозволяє перевірити правильність розв’язків, процесу розв’язання, навести геометричну ілюстрацію. Передача студентами файлів з реалізацією завдань в системі Mathcad, їх перевірка викладачем, оцінка та повернення з коментарями виконується в Moodle. На наш погляд це корисне для нас та ефективне використання системи підтримки навчання Moodle.

   Порівняння процесу подання викладачу файлів у вигляді роздруківок на першому семестрі з використанням  Moodle, коли файли передаються в активному вигляді, оцінюються з коментарями, безперечно на користь Moodle. Студенту не треба витрачати час та кошти на папір і роздруківку, до того ж у нього є можливість підучитись та вислати роботу ще раз і, що привабливо , одразу отримати оцінку. Викладачу теж зручніше читати активний варіант, ніж пасивний. Крім того є миттєвий контакт зі студентом. Досвід такого підходу, набутий нами при реалізації виконання індивідуального завдання з складної теми «Диференціальні рівняння» з курсу «Математичний аналіз» показав позитивні моменти у використанні не тільки Moodle, а і у правильності вибору системи комп’ютерної математики Mathcad.

   Практика показує, що дистанційні технології можуть знайти своє застосування і в традиційних формах навчання студентів як допоміжний засіб для підвищення рівня освіти та проведення об’єктивного контролю знань студентів.

   Ми задоволені тим, що знайшли ту нішу, де можливе ефективне використання Moodle для підтримки навчання саме на денному відділенні навчання.

   Далі ми наводимо фрагмент нашого використання Moodle у вигляді додатку, в якому наведено всі навчально-методичні матеріали з курсу «Математичний аналіз» для студентів спеціальності «Програмна інженерія» для першого та другого семестрів. Там же зліва видна інформація про надходження файлів-звітів про виконання індивідуальних розрахункових завдань по темі «Диференціальні рівняння» з курсу «Математичний аналіз» студентами груп потоку ПІ-12.

   Додаток. Сторінка, на якій розташована інформація про всі навчально-методичні матеріали з курсу «Математичний аналіз» для студентів спеціальності «Програмна інженерія» для першого та другого семестрів.