Дистанційні уроки у системі Moodle: Всі учасники

Фільтри
Додатковий елемент

Форум Форум Новини і оголошення

Форум Форум Форум обговорення доповіді

Завдання Завдання Перевірка домашнього завдання

Тест Тест Актуалізація і корекція опорних знань учнів

Форум Форум Узагальнення і систематизація знань

Тест Тест Актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів

Завдання Завдання Творчий перенос знань і навичок у нові ситуації

Завдання Завдання Повідомлення домашнього завдання

Тест Тест Актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів

Форум Форум Звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування одержаних результатів

Глосарій Глосарій Відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

Форум Форум Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки

Тест Тест Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять

Форум Форум Перевірка осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення

Семінар Семінар Збирання виконаних робіт, їх перевірка, аналіз і оцінка