понеділок 24 червень 2024 02:36

Сайт: MoodleMoot Ukraine 2013
Курс: Дистанційні уроки у системі Moodle (Пасічник О.В.)
Глосарій: Відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

Пасічник Оксана Володимирівна

Геометричний примітив

найпростіший геометричний об'єкт, які може бути опрацьований  системою

Лінія

геометричний об'єкт, геометричне місце точок, що задовільняє певне рівняння

Точка

одне з основних понять геометрії. Точка є геометричним об'єктом, що має властивості тільки положення в просторі, але не має жодних інших, наприклад таких як довжина, площа