Використання Moodle у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
(Колос К.Р.)

У дослідженні розкрито основні компоненти методичної системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на прикладі вивчення ДК “Тьютор – організатор і керівник дистанційного курсу” в умовах дистанційної післядипломної освіти та їх особливості з урахуванням того, що проходження курсу “Тьютор – організатор і керівник дистанційного курсу” дозволяє вдосконалити ІКТ-підготовку вчителя через поглиблення, розширення й оновлення його професійних знань, умінь і  навичок у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та освіті, що становлять основу розвитку ІКТ-компетентностей учителя із застосування ІКТ у навчальному процесі.