Дистанційні уроки у системі Moodle
(Пасічник О.В.)

В українській школі навчальний процес будується за класно-урочною формою організації навчання, для якої за багато років розроблено навчальні програми, календарно-тематичні планування, підручники, посібники, робочі зошити та інші допоміжні матеріали для усіх предметів, що викладаються у середній школі. При створенні дистанційного курсу, безумовно, варто враховувати існуючі методичні та дидактичні розробки, що супроводжують навчальний предмет у його традиційному викладанні. У цій статті розглядаються основні етапи уроку та їх можлива реалізація у дистанційному навчанні засобами системи Moodle.