Доцільність створення модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle
(Модуль "Траєкторія навчання")

Висвітлено доцільність створення  модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle, що дозволить підвищити ефективність навчального процесу студентів за рахунок побудови для кожного студента власної траєкторії навчання. Сформовано основні вимоги, яким повинен відповідати даний модуль