Позааудиторна навчально-виховна діяльність як організаційна форма, що здійснюється у системі змішаного навчання
(Ковальчук О.А.)

У статті визначено роль, місце та напрями позааудиторної навчально-виховної діяльності у професійному становленні майбутніх учителів математики. Звертається увага на позааудиторну роботу, яка розглядається як організаційна форма, що здійснюється у системі змішаного  навчання. Виділено етапи впровадження дистанційного курсу "Професійне становлення майбутнього вчителя математики", який впроваджувався в рамках експериментальної технології.